À Reclasser, with Tim Bruggeman, 10’38”, 16:9, color, HD video, Nocturnes Brussels, Musée de la Résistance and Werkplaats Walter, Anderlecht, Belgium, 13 May 2022

Het museum van de weerstand van België wordt verbouwd. Verscholen in de kelders van dienst burgerzaken wacht het opgestapelde archief op een nieuw onderkomen. Over het hele vloerplan verspreid liggen dozen gevuld met erkenningsdossiers, fotoalbums, tentoonstellingspanelen, WOII boeken, vlaggen, meubels en ander scenografisch materiaal. De recent aangestelde archivaris Samuel en historica Agnes sorteren de archiefstukken en trachten in dialoog met de voormalige conservator Jean-Jacques een toekomst te waarborgen.